Aanbieders

Webshop licentie


Bij een software licentie mag de software alleen maar op die manier gebruikt worden zoals in de licentie staat aangegeven. De meeste licenties zijn erg restrictief met betrekking tot de rechten op herdistributie, wijziging en reverse engineering die een gebruiker krijgt. Omdat er op een software licentie zit auteursrecht. Om deze reden moet de auteur altijd toestemming geven tot gebruik hiervan.

Veel software wordt tegenwoordig verspreid onder standaardlicenties. Een groot voordeel van een standaardlicentie is dat iedereen direct weet wat wel en niet toegestaan is onder deze licentie, tevens is deze juridisch waterdicht. Daarnaast hoeft de auteur geen tijd en moeite te steken bij het opstellen van licentievoorwaarden. Een nadeel zou kunnen zijn dat de voorwaarden uit een standaardlicentie niet voldoen aan wat de auteur wil. Enkele standaard software licenties zijn:
- GPL
- BSD licentie
- Artistic license

General Public License (GPU)


De meest bekende standaard software licentie is de GPL. De software die onder GPL vallen mogen voor zowel commerciële als niet commerciële toepassing worden gebruikt. Wel bent u dan als gebruiker verplicht om bij verdere verspreiding de broncode mee te sturen. Het is toegestaan om andermans software te verwerken in je eigen programma’s, mits het eigen programma vervolgens ook onder de GPL wordt gelicentieërd.

De BSD licentie


De BSD licentie is de nieuwste software licentie in het rijtje. De enige eis die aan u als gebruiker zou worden opgelegd is dat u de naam van de auteur dient te vermelden als de software in eigen producten wordt verwerkt. Daarnaast is de verspreiding en alle gebruik ervan toegestaan. Een BSD software licentie is zeer geschikt voor mensen die hun software graag door veel mensen gebruikt zien worden.

De Artistic license


Software die onder deze software licentie vallen mogen zonder verder restricties worden gebruikt en verder worden verspreid. Het is toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan de software, echter is het enkel toegestaan om gewijzigde versies te verspreiden wanneer deze vrij beschikbaar worden gesteld voor iedereen. Het is niet toegestaan om de software onder de Artistic License te verkopen.

Geinteresseerd in de overige software aanbieders? Bekijk dan ons totaaloverzicht met e-commerce software aanbieders.